Filter:
16. Aug 2015
Bibelabschnitt: Apostelgeschichte 3,1-10
Länge: 35 min 9 s
Apostelgeschichte 3,1-10
09. Aug 2015
Bibelabschnitt: Matthäus 5 & Lukas 18
Länge: 31 min 14 s
Matthäus 5,5 und 5,9-11 und 5,20 und 6,33 / Lukas 18,18f. / 1. Korinther 1,30 / 2. Korinther 5,21
02. Aug 2015
Länge: 32 min 4 s
Jesaja 1,14-20 / 1. Korinther 1,18
19. Jul 2015
Länge: 32 min 32 s
Spr 23,26 - Mt 3,17; Offb 3,22 - Joh. 8,43; Offb 3,16 - 1. Kor 1,30; Offb 3,17 - Mt 5,3; Offb 3,20a - Joh 16,8; Offb 3,20b · Gal 2,20; Offb 3,21 · Mt 16,24
12. Jul 2015
Bibelabschnitt: 1 Petrus 2,4-9 & Epheser 2,20
Länge: 36 min 5 s
1.Petrus 2,4-9 und Epheser 2,20
05. Jul 2015
Bibelabschnitt: Offenbarung 4,8-11
Länge: 32 min 17 s
Offenbarung 4,8-11
21. Jun 2015
Bibelabschnitt: Johannes 8,1-11
Länge: 39 min 13 s
Johannes 8,1-11; 3. Mose 20,10; Jeremia 17,13; Matthäus 5,28; Römer 2,1.3.11-12;
14. Jun 2015
Bibelabschnitt: Offenbarung 10,7-11
Länge: 30 min 2 s
Offenbarung 10,7-11
07. Jun 2015
Länge: 33 min 29 s
08. Mär 2015
Länge: 34 min 31 s
Eph 6,10-18 / 2.Kor 11,14 / 1.Pet 5,7-8
Powered by: truthengaged